separateur-vertical-paulette-a-byciclette

COLLECTION MINÉRALES

Label-Paulette-3-cabyne
COLLIERS

Sed max­i­mum est in amici­tia parem esse infe­ri­ori. Saepe enim excel­len­ti­ae quaedam sunt, qualis erat Sci­p­i­o­nis in nos­tro, ut ita dicam, grege. Numquam se ille Phi­lo, numquam Rupilio, numquam Mum­mio antepo­suit, numquam infe­ri­oris ordi­nis ami­cis, Q. vero Max­i­mum fratrem, egregium virum omni­no, sibi nequaquam parem, quod is anteibat aetate, tamquam supe­ri­orem cole­bat suosque omnes per se posse esse ampliores volebat.
Bat­nae municip­i­um in Anthe­mu­sia conditum

Mace­don­um manu prisco­rum ab Euphrate flu­mine bre­vi spa­tio dis­paratur, refer­tum mer­ca­toribus opu­len­tis, ubi annua sollem­ni­tate prope Sep­tem­bris ini­tium men­sis ad nun­d­i­nas magna promis­cuae for­tu­nae con­ven­it mul­ti­tu­do ad com­mer­can­da quae Indi mit­tunt et Seres ali­aque pluri­ma vehi ter­ra marique consueta.

LES TEXTURES